top of page

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kurumsal Genel Aydınlatma Metni

As Dionysos Village Hotel / Amos Tar. Saman. Tur. Tik. İth. İhr. İnş Ltd Şti. Bu bilgilendirmeyi, çevrimiçi ziyaretçilerimizi, müşterilerimizi, potansiyel müşterilerimizi, tedarikçi çalışanlarımızı ve tedarikçi yetkililerini, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde işlenmesi, saklanması ve aktarılması konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırladık. ”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri.

1) İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileri Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

İş ortaklarımızın kişisel bilgileri Dionysos Village Hotel/Amos Tar tarafından işlenebilmektedir. Saman. Tur. Tik. İth. İhr. İnş LtdŞti. KVKK'nın 4.2. maddesi uyarınca ilkelerine uygun olarak


(i) Kanunlara ve iyi niyete uygun olmak


(ii) Doğru ve gerekiyorsa güncel olmak


(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenme,


(iv) Verilerin işlenme amaçlarıyla ilgili, sınırlı ve orantılı olması,


(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya verilerin toplanma amacının gerektirdiği süre kadar saklanması


iş ortaklarımızla devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir.(Bir kişinin birden fazla kategoriye girmesi mümkündür)

A. Çevrimiçi Ziyaretçimiz

Web sitemizi kullanan çevrimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (örn. IP adresi bilgileriniz) ve (bize bunları sağlamanız halinde), kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (örn. e-posta adresiniz) aşağıdaki amaçlarla işlenecektir.


a) Mevzuata uygun faaliyetlerin yürütülmesi


b) Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi


c) Talep/şikayetlerin takibi


d) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi


e) Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi


f) İnternet üzerinden web sitemize erişim

B. Müşteri

Web sitemizi kullanan çevrimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (örneğin IP adresi bilgileriniz) ve (bize bunları sağlamanız halinde), kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (örneğin e-posta adresiniz) aşağıdaki amaçlarla işlenecektir.


a) Mevzuata uygun faaliyetlerin yürütülmesi


b) Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi


c) Talep/şikayetlerin takibi


d) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi


e) Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi


f) İnternet üzerinden web sitemize erişim

B. Müşteri

Gerçek veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkili ve/veya müşterilerinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri (örn. konaklama bilgileri), fiziki mekan güvenlik bilgileri, finansal bilgileri, hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri (örn. alışveriş geçmişi bilgileri) aşağıdaki amaçlarla işlenir.


a) Faaliyetlerini mevzuata uygun olarak yürütmek,


b) Mali ve muhasebe işlerini yürütmek,


c) Ticari faaliyetlerin yürütülmesi/denetlenmesi,


d) Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,


e) Mal/hizmetlerin satış süreçlerini yürütmek,


f) Pazarlama analizi çalışmalarını yürütmek,


g) Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,


h) Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek,


i) Fiziki mekan güvenliğinin sağlanması,


j) Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi


k) Depolama ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,


l) Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi


m) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi


n) Şirketlere/ürünlere/hizmetlere sadakat süreçlerinin yürütülmesi


o) İletişim faaliyetlerini yürütmek.

C. Potansiyel Müşterilerimiz

Gerçek veya tüzel kişi müşterilerimizin çalışanlarının ve/veya müşterilerinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri, fiziksel mekan güvenlik bilgileri, pazarlama bilgileri aşağıdaki amaçlarla işlenecektir.


a) Mal/hizmetlerin satış süreçlerini yönetmek,


b) Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,


c) Fiziki mekan güvenliğinin sağlanması,


d) Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,


e) Pazarlama analizi çalışmalarının yürütülmesi

D. Tedarikçi Çalışanımız

Tedarikçi çalışanlarımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziki mekan güvenlik bilgileri, mesleki deneyim bilgileri (örn. hizmet içi eğitim bilgileri) aşağıdaki amaçlarla işlenecektir.


a) İletişim faaliyetlerini yürütmek,


b) Ticari faaliyetlerin yürütülmesi/denetimi,


c) Fiziki mekan güvenliğinin sağlanması,


d) Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,


e) Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,


f) Mevzuata uygun faaliyet yürütmek,


g) İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerini yürütmek.

E. Tedarikçi Temsilcimiz

Gerçek kişi tedarikçilerimiz veya tüzel kişi tedarikçi temsilcilerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziki mekan güvenliği, müşteri işlem bilgileri, finansal bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri aşağıdaki amaçlarla işlenecektir.


a) Ticari faaliyetlerin yürütülmesi/denetlenmesi,


b) Mal/hizmet alımlarını yürütmek,


c) Mali ve muhasebe işlerini yürütmek,


d) Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,


e) Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,


f) Fiziki mekan güvenliğinin sağlanması,


g) Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi

2) Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategorilerde belirtilen kişisel verileriniz, sipariş formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (örn. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayarlar ve telefonlar), 3. kişiler (örn. KKB ve Findeks Raporu), internet sitemiz ve ilgili kişinin beyan ettiği diğer belgeler.

3) Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz Dionysos Village Hotel/Amos Tar tarafından işlenmektedir. Saman. Tur. Tik. İth. İhr. İnş Ltd Şti. yukarıda açıklanan amaçlara ulaşmak için KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenir;


(i) Kanunda açıkça öngörülmesi


(ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin gerektirdiği taraflara ait kişisel verilerin işlenmesi


(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması


(iv) Bir hakkın kullanılması veya korunması için kuruluşun veri işlemesinin zorunlu olması


(v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Veri işleme faaliyetinin yukarıda belirtilen hukuki sebeplerden herhangi birine dayanamaması durumunda, kişisel verileriniz açık rızanıza dayanılarak işlenmektedir.

4) Kişisel Verilerinizi Üçüncü Kişilere Aktarıyor Muyuz?

a) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde hukuki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla kolluk kuvvetleri ve adli makamlar ile paylaşılabilecektir.


b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde hukuki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.


c) Müşterilerimize ait kişisel veriler, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, mevzuat kapsamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. yasal düzenlemelerin kapsamı; Ticari faaliyetlerin/denetim, risk yönetimi süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve hizmetlerimizin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde grup şirketlerimize, tedarikçilerimize, kargo şirketlerimize, sigorta şirketlerimize, bankalarımıza ve mali müşavirlerimize aktarılmaktadır. soru ileride yaşanabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere hukuk bürosuna ve adli makamlara devredilebilir.


d) Potansiyel müşterilerimizin kişisel verileri, ileride yaşanabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.


e) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuki işlerin takip ve yürütülmesi amacıyla, yasal mevzuat kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ticari faaliyetlerin yürütülmesi/kontrol edilmesi konusunda yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek; hizmetin gereği gibi yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde grup şirketlerine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler ileride yaşanabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.


f) Tedarikçi otoritemize ait kişisel veriler, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, hukuki işlerin takip ve yürütülmesi amacıyla, yasal mevzuat kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ticari faaliyetlerin yürütülmesi/kontrol edilmesi konusunda yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek; hizmetin gereği gibi yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde grup şirketlerine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler ileride yaşanabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

5) Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

İlgili kişilerin haklarını düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Dionysos Village Hotel/Amos Tar'a iletebilirsiniz. Saman. Tur. Tik. İth. İhr. İnş Ltd Şti. adresindeki “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca tarafınıza kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla


www.dionysoshotel.com.tr , www.dionysosvillagehotel.com


Veri Sorumlusu: Dionysos Village Hotel / Amos Tar. Saman. Tur. Tik. İth. İhr. İnş Ltd Şti.


Adres: Alıç Mevkii, Kumlubük, Osmaniye köyü, Marmaris, Muğla, Türkiye


Mail: info@dionysoshotel.com.tr

Çerez Politikamız

Dionysos Köyü Oteli / Amos Tar. Saman. Tur. Tik. İth. İhr. İnş Ltd Şti. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) İnternet Sitesinde Çerez Kullanımına İlişkin Uyum Çalışması


Dionysos Köyü Oteli / Amos Tar. Saman. Tur. Tik. İth. İhr. İnş Ltd Şti. Web sitelerimizin en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerezleri devre dışı bırakmak için tarayıcınızın ayarlarını kullanarak veya çerezleri kaldırmak için aşağıdaki ayrıntılı talimatları izleyerek çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz. Ancak bunun web sitelerimizin kullanımını etkileyebileceğini lütfen unutmayın. Tarayıcınızın çerez ayarları değiştirilmediği sürece çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Gizlilik Beyanı aracılığıyla toplanan verilere ilişkin düzenlemeleri web sitemizde bulabilirsiniz.


Çerezler size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve web sitelerimizi kullanırken deneyiminizi optimize etmek için kullanılır. Üç tür çerez bulunmaktadır: www.akkasgroup.com


Oturum çerezleri: Oturum kapatıldığında silinen ve kalıcı olmayan geçici çerezlerdir. Bunlar, ziyaretleriniz sırasında sizin ve web sitelerimizin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla kullanılır.


Kalıcı çerezler: Bu çerezler, sizin işleminiz veya geçerlilik süresi sona erene kadar tarayıcınızın alt klasörlerinde kalır. Bu çerezler, web sitemizin gelecekteki ziyaretlerimizde bilgilerinizi ve seçimlerinizi hatırlamasına yardımcı olur.
Birinci ve üçüncü taraf çerezleri: Birinci taraf çerezler, web sitemiz tarafından kullanılan çerezlerdir. Üçüncü taraf çerezleri cihazınıza yüklenen harici çerezlerdir.


Zorunlu çerezler: https://www.dionysoshotel.com.tr, www.dionysosvillagehotel.com web sitelerinin düzgün çalışmasını ve özellikler sunmasını sağlamak için kurulan anonim çerezlerdir.


İşlevsel ve analitik çerezler: Tercihlerinizi hatırlamak ve gezinme deneyiminizi iyileştirmeye yardımcı olmak amacıyla işlevsel çerezler, en çok ziyaret edilen sayfaları, en çok görüntülenen kaynakları belirlemek ve web sitelerimizdeki trafiği görüntülemek ve trafiğe uygun hizmetler sunmak amacıyla analitik çerezler kullanılır. . Bu tür çerezler anonimdir.


Dionysos Köyü Oteli / Amos Tar. Saman. Tur. Tik. İth. İhr. İnş Ltd Şti.Web sitesinde oturum çerezleri, zorunlu çerezler, kalıcı çerezlerin yanı sıra işlevsel ve analitik çerezler de kullanılmaktadır.


Sitemizde zorunlu ve birinci taraf çerezler dışında kullanılan çerezler aşağıdaki gibidir:


Google Analytics: Kullanıcıların web sitesini nasıl kullandığını analiz eden bir web analiz aracı. Anonim bilgilerin yanı sıra, web sitesini kullanımınıza ilişkin kişisel veri niteliğindeki ayrıntılar (Ad, adres, e-posta adresi, IP adresi) tarayıcınız tarafından Google'a gönderilir ve Google tarafından işlenir.


Kullanıcılar, internet tarayıcılarının “yardım” talimatlarını takip ederek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir veya oturum ve kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı kalıcı veya oturum çerezlerini reddederse, web sitesini veya mobil ağı kullanmaya devam edebilir ancak bu platformların tüm işlevlerine erişemeyebilir.

Çerezler nasıl silinir?

Çerezlerin çoğunu silmek kolaydır. Tarayıcınızı seçip talimatları izlemeniz yeterlidir.


Chrome1. Klavyenizde Ctrl + Shift + Sil tuşlarına basın.2. Bir zaman aralığı seçin.3. 'Çerezler ve diğer site verileri' onay kutusunu seçin.4. “Verileri temizle”ye tıklayın.Firefox1. Klavyenizde Ctrl + Shift + Sil tuşlarına basın.2. Temizlemek için bir zaman aralığı seçin.3. 'Çerezler' onay kutusunu seçin.4. “Şimdi temizle”ye tıklayın.Safari1. Safari menüsünde Tercihler'i seçin.2. Gizlilik sekmesine gidin.3. “Web sitesi verilerini yönet” seçeneğine tıklayın.4. “Tümünü Kaldır”a tıklayın. Kenar1. Klavyenizde Ctrl + Shift + Sil tuşlarına basın.2. 'Çerezler ve kayıtlı web sitesi verileri' onay kutusunu seçin.3. “Temizle”ye tıklayın. Internet Explorer1. Klavyenizde Ctrl + Shift + Sil tuşlarına basın.2. 'Çerezler ve web sitesi verileri' onay kutusunu seçin.3. “Sil”e tıklayın.

Güvenlik kameraları

Dionysos Köyü Oteli / Amos Tar. Saman. Tur. Tik. İth. İhr. İnş Ltd Şti. Hizmet Sitesindeki Güvenlik Kameralarına İlişkin Gizlilik Beyanı


Bu Gizlilik Bildirimi Dionysos Village Hotel / Amos Tar tarafından hazırlanmıştır. Saman. Tur. Tik. İth. İhr. İnş Ltd Şti. Veri sorumlusu sıfatıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri, Toplama Yöntemi, Muhtemel Veri Alıcıları ve Haklarınız hakkında Tebliğ ve İlkeler Hakkında Tebliğ çerçevesinde sizleri bilgilendirmek. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesinde Yer Alan Gizlilik Bildirimi Yükümlülüğünün İcrasına İlişkin Prosedürler.


Hizmet sahasındaki idari bina koridorları ve ofislerde toplam 22 adet güvenlik kamerası bulunmaktadır. Hizmet sitemizin güvenliğinin sağlanması amacıyla video kaydı bilgi teknolojileri departmanı tarafından yapılmakta ve desteklenmektedir.


Söz konusu kişisel veriler, “veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun makul menfaati için veri işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak otomatik olarak işlenmektedir. Ayrıca kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla veya ilgili mevzuat uyarınca talep edilmesi halinde yargı organlarına ve ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.


Anayasanın 20. maddesinde her bireyin kişisel verileri hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu düzenlenmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde veri sahiplerinin kanun kapsamındaki hakları düzenlenmektedir.


Kişilerin Haklarına İlişkin Kanun'un 11. Maddesi kapsamındaki tüm sorularınızı lütfen Alıc Mevkii, Kumlubük, Osmaniye köyü, Marmaris, Muğla, Türkiye'ye yazılı olarak veya e-posta (info@dionysoshotel.com.tr Madde uyarınca) iletin. “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. maddesi.

bottom of page