top of page

Kullanım Şartları

1. “Dionysos Köyü Otel Sitesi”ne yapılan atıf;www.dionysosvillagehotel.comwww.dionysoshotel.com.tr İçerik, bilgiler, uygulamalar, programlar, resimler, bağlantılar, sesler, grafikler, videolar ve burada görüntülenebilecek diğer materyaller ve burada sağlanan işlevler veya hizmetler de dahil olmak üzere tüm web sayfaları (topluca "İçerik"). “Siz”, Dionysos Village Hotel tarafından Dionysos Village Hotel Sitesine erişim veya kullanım hakkı verilen tarafı ifade eder.

 

ŞARTLARIN kabulü
Dionysos Village Otel Sitesi'nin kullanımı burada belirtilen şart ve koşullara (“Kullanım Koşulları”) tabidir. Dionysos Village Hotel Sitesine ve İçeriğine erişerek bu Kullanım Koşullarına bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız bu Dionysos Village Otel Sitesine erişmeyin veya bu Siteyi kullanmayın.

2. Dionysos Köyü Otel Sitesinin Kullanımı

i.Dionysos Village Otel Sitesinin kullanımına ilişkin yönergelere, bildirimlere ve talimatlara uymayı kabul edersiniz. Dionysos Village Hotel, bu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda revize etme hakkını saklı tutar ve Dionysos Village Hotel Sitesi kullanıcıları, bu Kullanım Koşullarında yapılacak herhangi bir değişikliğin, Dionysos Village Hotel Sitesi'nde yayınlanmasıyla birlikte bilgi sahibi ve bunlarla bağlı kabul edilir.
ii. Aşağıdakileri yapmamayı kabul ve taahhüt edersiniz:
(a) Dionysos Village Otel Sitesinin verilerini bozabilecek veya Dionysos Village Otel Sitesinin işleyişine müdahale edebilecek virüs veya zarar verici bileşen içeren herhangi bir yazılım veya materyal kullanmak;
(b) Dionysos Village Hotel Sitesi aracılığıyla saldırgan, uygunsuz, iftira niteliğinde olan veya geçerli yasalar uyarınca yasal olarak dağıtılamayan veya bildiğiniz veya şüphelenmek için nedeniniz olan, herhangi bir virüs veya zarar verici bileşen içeren herhangi bir materyal veya bilgiyi iletmek Dionysos Village Otel Sitesi'ne veya Dionysos Village Otel Sitesi'nin işleyişine zarar verecek şekilde müdahale edebilecek; veya
(c) Dionysos Village Hotel Sitesini, bağlı bilgisayar ağlarının kabul edilebilir kullanım politikalarına ve geçerli internet standartlarına uygun olmayan şekilde kullanmak.

3. Fikri Mülkiyetler

i.İçerik ve Dionysos Village Hotel Sitesi'ndeki fikri mülkiyet hakları, Dionysos Village Hotel'in mülkiyetindedir, lisansı ona aittir veya onun tarafından kontrol edilmektedir.


ii.Dionysos Village Hotel Sitesinin herhangi bir İçeriğinin, Dionysos Village Hotel'in açık yazılı izni olmadan çoğaltılması, yeniden yayınlanması veya dağıtılması yasaktır. Yukarıda belirtilenlerin genelliğine halel getirmeksizin, Dionysos Village Otel Sitesinin veya herhangi bir İçeriğin hiçbir kısmı veya bir kısmı hiçbir şekilde veya herhangi bir yöntemle görüntülenemez, yayınlanamaz, hiper bağlantı verilemez, yansıtılamaz, çerçevelenemez, aktarılamaz veya iletilemez veya bir bilgi kaynağında saklanamaz. Dionysos Village Hotel'in veya diğer telif hakkı sahiplerinin önceden yazılı izni olmadan erişim sistemi. Dionysos Village Hotel'den açıkça alınmadığı sürece, İçeriği değiştirmemeniz ve içerdiği tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini saklamanız koşuluyla, yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanımlar için İçeriği indirmeniz, yazdırmanız veya kullanmanız için izin verilecektir. İçerikte.


iii. “Dionysos Village Hotel” adı ve logosunun bileşenleri aşağıdaki şirketin sahibi olduğu tescilli ticari markalardır:
Amos Tar. Saman. Tur. Tik. İth. İhr. İnş Ltd Şti.
Alıç Mevkii, Kumlubük, Osmaniye köyü, Marmaris, Muğla, Türkiye
iv. Dionysos Village Hotel Sitesi aracılığıyla yaptığınız veya gönderdiğiniz, kişisel bilgi içermeyen tüm iletim veya iletişim içerikleriyle ilgili olarak (kişisel bilgiler için lütfen geri bildirim soruları, yorumlar, öneriler ve benzerleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Gizlilik Politikamıza bakın). :
(a) Bu tür iletim veya iletişim içerikleri konusunda hiçbir gizlilik hakkına sahip olmayacaksınız ve Dionysos Village Hotel'in iletişimlerinizi ifşa edilmekten koruma yükümlülüğü olmayacaktır;
(b) Dionysos Village Hotel, bu tür tüm iletim veya iletişim içeriklerini veya bunların herhangi bir bölümünü sınırlama olmaksızın çoğaltma, kullanma, ifşa etme, barındırma, yayınlama, iletme ve başkalarına dağıtma konusunda özgür olacaktır ve siz işbu belgeyle Dionysos Village Hotel'e, münhasır, dünya çapında, telifsiz, geri alınamaz lisans ve aynısını yapma hakkı; Ve
(c) Dionysos Village Hotel  bu tür iletim veya iletişim içeriklerinde yer alan her türlü fikir, konsept, teknik bilgi veya tekniği, ürünlerin geliştirilmesi, üretimi ve pazarlanması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaç için kullanmakta özgür olacaktır ve bu tür bilgileri içeren hizmetler.
v. Dionysos Village Hotel Sitesi aracılığıyla yaptığınız iletim veya iletişimlerin tüm içeriğinden yalnızca siz sorumlusunuz ve bu tür iletim veya iletişim içeriklerini sunma hakkına ve yetkisine sahip olduğunuzu ve bu tür iletim veya iletişim içeriklerinin veya iletişimler herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmez.

4. Garantiler / Temsil

Ben. Bağlayıcı Teklif Yok
Dionysos Village Otel Sitesinin İçeriği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir durumda hukuken bağlayıcı bir teklif teşkil etmez. Online Rezervasyon Hizmeti ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen ilgili Dionysos Village Otel Sitesi ve genel bakış bölümünü inceleyiniz.


ii. Güven Yok (Sitenin Doğruluğu, Güvenilirliği ve Tamlığı)
Dionysos Village Hotel, Dionysos Village Hotel Sitesinin İçeriğinin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu doğrulamak için iyi niyetle çaba gösterse de, Dionysos Village Hotel veya sözleşmeli ortakları, aşağıdakilerle ilgili açık veya zımni hiçbir garanti veya beyanda bulunmaz (üçüncü taraflara karşı sorumluluk dahil). doğruluğu, güvenilirliği veya eksiksizliği ile İçerikteki hatalar, gecikmeler veya eksiklikler veya İçeriğe dayanılarak yapılan herhangi bir işlemle ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder.


iii. Dionysos Village Hotel, zaman zaman ve herhangi bir neden veya önceden bildirimde bulunmaksızın, bu Dionysos'u tamamen veya kısmen değiştirme, yükseltme, tadil etme, ekleme yapma, iptal etme, askıya alma veya sağlanmasını durdurma veya kaldırma hakkını saklı tutar. Village Oteli veya İçeriği veya Dionysos Village Hotel Sitesinde bulunan herhangi bir bilgi, işlevsellik, belge, ürün, hizmet ve diğer materyal (her türlü yazılım ve bu Kullanım Koşulları dahil) ve bu tür herhangi bir değişiklik, yükseltme, modifikasyon, ekleme, iptal, askıya alma veya kaldırma, bu Dionysos Village Otel Sitesine veya ilgili bilgilere, işlevlere, belgelere, ürünlere veya hizmetlere erişmenizi engeller.

5. Sorumluluk Feragatı

Ben. Dionysos Village Hotel Sitesini kullanımınız veya herhangi bir İçeriğe güvenmeniz sizin sorumluluğunuzdadır. Dionysos Village Hotel ve/veya sözleşmeli ortakları, bağlı kuruluşları, memurları, yöneticileri, çalışanları, iştirakleri veya ana şirketleri hiçbir durumda doğrudan, dolaylı, cezai, özel, arızi veya arızi veya dolaylı hiçbir kayıp, hasar veya masraftan sorumlu tutulamaz. dolaylı zararlar veya ekonomik kayıplar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, her ne şekilde olursa olsun (eylem şekli ne olursa olsun) doğrudan veya dolaylı olarak güvene erişim veya güvenin kullanılmasından veya bununla herhangi bir şekilde bağlantılı olarak ortaya çıkan gelir kaybı veya kar kaybı da dahil olmak üzere İçerik veya Dionysos Village Otel Sitesi üzerinde veya İçerik veya Dionysos Village Otel Sitesi'ne erişilememesi veya kullanılamaması veya bağlantılı web sitelerine erişim veya bu sitelere erişilememesinden kaynaklanan, iletişim, haksız fiil, kusursuz sorumluluk veya başka bir nedenle Dionysos Village olsa bile Otel ve/veya tedarikçilerine hasar olasılığı konusunda bilgi verilmiştir/verilmiştir.


ii. Dionysos Village Hotel Sitesinin İçeriği, mülkiyet, ticarete elverişlilik, tatmin edici kalite veya kullanıma uygunluk gibi zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın 'OLDUĞU GİBİ' ve 'MEVCUT OLDUĞU GİBİ' sağlanmaktadır. belirli bir amaç veya üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesi.

6. Virüssüz İçerik Garantisi Yok

Dionysos Village Hotel, İçeriğin herhangi bir kısmı veya Dionysos Village Hotel Sitesinin kesintisiz veya hatasız olarak sağlanacağı, tespit edilen kusurların düzeltileceği veya Dionysos Village Hotel Sitesinin ( İçeriği dahil) veya onu kullanılabilir kılan sunucular, her türlü virüsten veya diğer kötü niyetli, yıkıcı bozucu kodlardan, aracılardan, programlardan, makrolardan veya diğer zararlı bileşenlerden arınmış olacaktır.

7. Dionysos Köyü Otel Sitesinin şifre kısıtlamalı alanları

Ben. Dionysos Village Otel Sitesi'nin şifre korumalı ve/veya güvenli alanlarına erişim ve bu alanların kullanımı yalnızca yetkili kullanıcılarla sınırlıdır. Dionysos Village Otel Sitesi'nin bu tür bölümlerine veya diğer korunan bilgilere, sizin özel kullanımınız için tarafımızca kasıtlı olarak sunulmayan herhangi bir yöntemle yetkisiz erişim elde edemez veya elde etmeye çalışamazsınız.


ii. Dionysos Village Hotel tarafından Dionysos Köyü'ne girişle bağlantılı olarak tarafınıza şifre, kişisel veya oturum açma kimlik numarası ve diğer kod ve erişim prosedürlerinin (bu tür öğeler "Güvenlik Kodu" olarak anılacaktır) verildiği durumlarda Otel Sitesi. Size verilen Güvenlik Kodunu gizli tutmayı kabul edersiniz. Güvenlik Kodunun gizliliğinin ihlal edildiğine dair bilginiz varsa veya bundan şüphelenmek için nedeniniz varsa veya Güvenlik Kodunun izinsiz kullanıldığı takdirde Dionysos Village Hotel'i derhal bilgilendirmelisiniz.

8. Bağlantılar

Bağlantı verilen web sitelerinin sorumluluğu veya onayı yoktur


Dionysos Village Otel Sitesi, üçüncü şahısların sahibi olduğu veya işlettiği başka web sitelerine veya internetteki içeriklere bağlantılar içerebilir. Bu tür bağlantı verilen web siteleri veya içerikler Dionysos Village Hotel'in kontrolü altında değildir ve Dionysos Village Hotel, bu tür diğer web sitelerinden elde edilen bilgi, ürün, hizmet veya diğer materyallerden sorumlu değildir ve erişimden doğacak hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır. böyle bir web sitesini ziyaret etmek veya kullanmak. Bu bağlantıların dahil edilmesi, bağlantılı sitelerin ve bağlantılı adresler de dahil olmak üzere içeriklerinin onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerine veya içeriğe erişiminizin veya bunları kullanımınızın riskinin tamamen size ait olduğunu kabul edersiniz.

9. İnternette Veri Güvenliği

Ben. Genel bilgi
Lütfen World Wide Web'in herkese açık bir sistem olduğunu dikkate alın. Dionysos Village Hotel, sizin tarafınızdan veya Dionysos Village Hotel Sitesi aracılığıyla tarafınıza iletilen hiçbir bilginin güvenliğini garanti etmez. Kişisel bilgilerin çevrimiçi olarak kullanıma sunulduğu her seferde, bunun riski size ait olmak üzere yapılır ve bu Dionysos Village Otel Sitesi aracılığıyla iletilen veya alınan herhangi bir bilginin yolda kaybolması veya yetkisiz üçüncü şahısların eline geçmesi riskini kabul edersiniz. İnternet üzerinden yapılan işlemlerde internet trafiği nedeniyle kesinti, iletim kesintisi, iletimde gecikme veya internetin kamusal yapısı nedeniyle yanlış veri iletimi söz konusu olabilir.


ii. Göz atılıyor
Dionysos Village Otel Sitesi, ziyaretçinin sitede gezinirken herhangi bir kişisel bilgi toplayacak şekilde yapılandırılmamıştır. Yalnızca genel istatistiksel amaçlarla bilgi toplar. Dionysos Village Hotel Site'ye gönüllü olarak kişisel bilgilerinizi (örneğin adınız ve soyadınız, unvanınız, posta adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, konaklama ve seyahat alışkanlıklarına ilişkin dalgıç tercihleriniz veya diğer kişisel tanımlayıcı bilgileriniz) vermediğiniz sürece, bu Dionysos Village Hotel'e açıktır.
 

iii. Kurabiye
Dionysos Village Otel Sitesi'nde 'çerez' teknolojisi kullanılmaktadır. Bu çerezler Dionysos Village Hotel Sitesini ziyaretinizi kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır.
 

iv. Şifreleme Sistemi
Rezervasyon yaparken adınız, adresiniz veya kredi kartı numaranız gibi kişisel bilgilerinizi verdiğinizde bilgileriniz şifrelenir. Bilgileriniz Dionysos Village Hotel'e ulaştıktan sonra güvenlik duvarı arkasında bulunan güvenli bir sunucuda saklanır. Güvenlik duvarı bu verilere Dionysos Village Hotel dışından erişimi engellemek için tasarlanmıştır.

10. Kişisel Veriler ve Gizlilik

Ben. Verilerin korunması Dionysos Village Hotel için çok önemlidir ve müşterilerimizin kişisel bilgileri (sizinle ilgili her türlü kişisel bilgi) Gizlilik Politikamız uyarınca gizli tutulur. Sizden bilgi toplamamız gerektiğinde, genellikle sizden gerekli verileri gönüllü olarak bize sağlamanızı isteriz.


ii. Lütfen Gizlilik Politikamızı kabul etmenizin bu Kullanım Koşullarının bir koşulu olduğunu unutmayın.

11. Mücbir Sebep

Dionysos Village Hotel, yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde veya Dionysos Village Otel Sitesi'nin işleyişinde herhangi bir performans eksikliği, hata, kesinti veya gecikmeden veya Dionysos Village Otel Sitesi İçeriğinin herhangi bir yanlışlığından, güvenilmezliğinden veya uygunsuzluğundan sorumlu olmayacaktır. tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak makul kontrolünün ötesindeki bir olay veya arızadan kaynaklanıyorsa (buna sınırlama olmaksızın Tanrı'nın eylemleri, doğal afetler, herhangi bir hükümet veya otoritenin eylemleri, elektrik kesintileri ve eylemleri veya eylemleri de dahildir). Dionysos Village Hotel'in sorumlu olmadığı taraf).

12. Delegasyon

Dionysos Village Hotel, Dionysos Village Hotel Sitesi ile bağlantılı olarak herhangi bir işlevin yerine getirilmesini devredebilir ve uygun gördüğü şartlarda herhangi bir acenteyi kullanma hakkını saklı tutar.

13. Termination

Dionysos Village Hotel'in, Dionysos Village Hotel'in burada belirtilen herhangi bir şart veya koşulu ihlal ettiğinize veya bunlara aykırı davrandığınıza inanması durumunda, Dionysos Village Hotel'in, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir nedenle Dionysos Village Hotel Sitesine erişiminizi reddedebileceğini kabul edersiniz. veya Dionysos Village Hotel'in veya herhangi bir düzenleyici otoritenin görüşüne göre, Dionysos Village Hotel Sitesi ile ilgili hizmetleri sağlamaya devam etmenin uygun olmadığı durumlarda.

14. Geçerli Kanun ve Yargı Yetkisi

Dionysos Village Otel Sitesi'nin herhangi bir hizmetine erişerek ve bu hizmetleri kullanarak, siz ve Dionysos Village Otel, Dionysos Village Otel Sitesi'ne erişiminiz veya bu siteyi kullanmanızla ilgili tüm konuların ve/veya bu siteyi kullanmanızdan kaynaklanan tüm anlaşmazlıkların, Dionysos Village Otel Sitesi'ne tabi olacağını ve yorumlanacağını kabul edersiniz. münhasıran Türkiye kanunlarına uygun olarak yorumlanıp uygulanacaktır ve işbu belgeyle Türk Mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine tabisiniz.

bottom of page